Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen drie maanden

 • Mondiale Overeenkomst inzake de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs

  Parijs, 25-11-2019

  Inwerkingtreding: 05-03-2023

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  San José, 18-06-2018

  Inwerkingtreding: 01-03-2023

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  Dubai, 17-08-2021

  Inwerkingtreding: 01-03-2023

 • Wijziging van bijlagen I en II bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Genève, 18-12-2009

  Inwerkingtreding: 26-02-2023

 • Wijziging van het Administratief Akkoord tussen de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk der Nederlanden en de Afdeling Economische Relaties van het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek Bangladesh

  Dhaka, 22-02-2023

  Inwerkingtreding: 22-02-2023

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 08-10-2021

  Inwerkingtreding: 01-02-2023

 • Wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972

  Londen, 07-10-2022

  Inwerkingtreding: 15-01-2023

 • Wijziging van Regel 11 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening

  Genève, 22-07-2022

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 12-11-2021

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-4)

  Straatsburg, 22-06-2022

  Inwerkingtreding: 01-01-2023

Ga naar pagina

Depositaire verdragen