Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Mondiale Overeenkomst inzake de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs

  Parijs, 25-11-2019

  Inwerkingtreding: 05-03-2023

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  San José, 18-06-2018

  Inwerkingtreding: 01-03-2023

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  Dubai, 17-08-2021

  Inwerkingtreding: 01-03-2023

 • Wijziging van bijlagen I en II bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Genève, 18-12-2009

  Inwerkingtreding: 26-02-2023

Ga naar pagina

Depositaire verdragen