Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden

  Kiev, 20-09-2021

  Inwerkingtreding: 01-08-2022

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016

  's-Gravenhage, 24-03-2021

  Inwerkingtreding: 31-07-2022

 • Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

  Genève, 14-01-2021

  Inwerkingtreding: 14-07-2022

Depositaire verdragen