Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen

  's-Gravenhage, 13-01-2000

 • Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 15-11-1965

 • Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  's-Gravenhage, 01-03-1954

 • Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 18-03-1970

 • Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Verdrag inzake het internationale beheer over nalatenschappen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

  's-Gravenhage, 19-10-1996

 • Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen

  's-Gravenhage, 05-10-1961

Ga naar pagina

Depositaire verdragen