Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa

  Parijs, 19-11-1990

 • Verklaring nopens het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballons te werpen

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens zekere beperkingen van de uitoefening van het buitrecht in de zeeoorlog

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Conventie betreffende hospitaalschepen

  's-Gravenhage, 21-12-1904

 • Verdrag nopens het stellen van onderzeese zelfwerkende contact-mijnen

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden en personen in geval van oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verklaring houdende verbod tot beziging van projectielen met het enige doel verstikkende of vergiftige gassen te verspreiden

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag tot oprichting van het Adviescentrum voor WTO-recht

  Seattle, 30-11-1999

Ga naar pagina

Depositaire verdragen