Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen

  Brussel, 15-12-2014

 • Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie

  Cardiff, 12-07-2005

 • Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de luchtruimbewaking tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades)

  's-Gravenhage, 04-03-2015

 • Verklaring tot wijziging van paragraaf 5 van artikel 8 der Internationale Overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren van 6 mei 1882

  's-Gravenhage, 01-02-1889

 • Internationale Overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank, onder de vissers op de Noordzee buiten de territoriale wateren

  's-Gravenhage, 16-11-1887

 • Additioneel Protocol bij het Verdrag nopens de vestiging van een Internationaal Prijzenhof

  's-Gravenhage, 19-09-1910

 • Verdrag nopens de vestiging van een Internationaal Prijzenhof

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Proces-verbaal over de opzegging van de Overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren

  Londen, 17-03-1967

 • Verdrag houdende voorschriften nopens het vervoer van brandbare vloeistoffen op binnenwateren

  's-Gravenhage, 01-02-1939

 • Protocol behorende bij de Internationale Overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank, onder de vissers op de Noordzee buiten de territoriale wateren

  Londen, 14-02-1893

Ga naar pagina

Depositaire verdragen