Verdrag

Wijziging van bijlagen I en II bij het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren

Partij Voorbehoud / verklaring Bezwaren
Zwitserland Ja Nee

Zwitserland

30-11-2018

Switzerland, in line with article 16 paragraph 3 of the revised protocol, declares its intention to treat further amendments to the protocol according to the ordinary procedure for acceptance, as previously handled.

Naar boven