Verdrag

Depositair

Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

Bezwaar tegen toetreding

Bezwaar tegen toetreding Guyana

Bezwaar door Bezwaar Intrekking
Verenigde Staten van Amerika 05-03-2020

Verenigde Staten van Amerika, 05-03-2020

[...] that the United States of America objects to the accession of Guyana to the Convention.

Bezwaar tegen toetreding Kazachstan

Bezwaar door Bezwaar Intrekking
Verenigde Staten van Amerika 13-06-2019

Verenigde Staten van Amerika, 13-06-2019

[...] that the United States of America objects to the accession of Kazakhstan to the Convention.

Naar boven