Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend te Santiago de Chile op 10 januari 1996, zoals herzien te ‘s-Gravenhage op 15 juni 2005, en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 4 december 1996

Algemeen

Verdragsnummer 011730
Datum totstandkoming 27-07-2022
Plaats totstandkoming Santiago
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2022, 77Ne, Sp

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven